Skip to main content
Vil du lære å verifisere bilder og videoer?

Vil du lære å verifisere bilder og videoer?

 • Dato og tid:
  26. februar 2024
 • Hvor:
  Pressens hus, Skippergata 24, Oslo
 • Pris:
  Gratis
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  STUP

Er du journalist og kan tenke deg å hospitere i Faktisk Verifiserbar?

Stup finansierer vikar for deg i én måned, slik at du får studiepermisjon for å lære mer om hvordan verifisere bilder og videoer.

Tidspunkt: 26. februar til 22. mars 2024.
Søknadsfrist: 25. januar.
Da Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina i februar 2022, oppstod det i norske redaksjoner et skrikende behov for å verifisere innhold for å unngå å gjøre feil eller publisere propaganda, løgner og falske nyheter. En bred koalisjon av norske mediebedrifter svarte på denne utfordringen gjennom etableringen av Faktisk Verifiserbar, et medieinitiativ som i 2022 verifiserte bilder, videoer og annen informasjon fra Ukraina-krigen. Jobben ble gjort på Pressens hus i Oslo sentrum under ledelse av Faktisk.no. Deltakerne i prosjektet var hospiterende journalister med sitt daglige virke i flere av landets største redaksjoner. Men også lokalaviser og fagpressen deltok i prosjektet.
Resultatet var dagsordensettende journalistikk som fikk internasjonal anerkjennelse, i tillegg til at man opprettet en felles mediebank der verifiserte bilder og videoer fra krigen ble tilgjengeliggjort for alle norske redaktørstyrte medier.
Etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober 2023 og israelske styrker fulgte opp med å bombe og deretter gå inn i Gaza, ble Faktisk Verifiserbar på ny etablert. Siden 23. oktober har 13 journalister fra sju redaksjoner jobbet med å verifisere bilder og videoer fra Midtøsten. Når dette arbeidet fortsetter utover vinteren, åpnes det for å hospitere i fire uker med finansiell støtte fra Stup.
Hva lærer du?
Hospiteringsperioden starter med en forberedende innføring i regi av Institutt for journalistikk (IJ). Der får man opplæring i verifiseringsmetodikk (inkludert arbeidsflyt, verktøy mm.), før man går over til å bli en del av selve verifiseringsdesken. Læringen handler da i stor grad om utprøving av metoder og verktøy, og løpende kunnskaps- og erfaringsdeling i redaksjonen.
AI-bølgen skjærer inn i prosjektet som en del av metodikken åpen frikildeetterretning (OSINT), og på den måten har Faktisk Verifiserbar også elementer av AI-opplæring.
Hvem kan søke?
Hospitantordningen er beregnet på ansatte som er medlem i NJ/NR og jobber i bedrifter som inngår i Stup-ordningen. Vi ser etter journalister som driver redaksjonell research, formidling, utvikling eller visualisering. Kunnskapsutveksling er nøkkelordet, der det også er forventet at kandidaten bidrar til å heve den redaksjonelle kvaliteten.
Vi oppfordrer søkere tilhørende redaksjoner utenfor Oslo om å søke – disse vil som del av hospiteringen få dekket utgifter til losji under oppholdet, samt én reise til og fra Oslo.
Hvor?
Hospitanten inngår som del av staben i Faktisk Verifiserbar og vil i den aktuelle perioden rapportere til ansvarlig redaktør i Faktisk.no. Det innebærer normal dagtidsarbeid.
Hva består opplegget av?
Hospiteringen består av kombinasjonen kurs og praksis under veiledning i redaksjonen.
Målsetninger
En kildekritisk tilnærming til foto, video og lyd er i ferd med å bli en grunnkompetanse de aller fleste journalister må ha. Hospitering i Faktisk Verifiserbar innebærer å styrke sin kildekritiske kompetanse og å få en grunnleggende innføring i verifiseringsmetodikk og tilhørende verktøy.
Etter fullført periode skal hospitanten være i stand til å bruke den nye kompetansen for å utvikle egen redaksjons journalistikk, inkludert det å ha fokus på verifisering og OSINT. Det er helt sentralt at hospitanten deler den nye kunnskapen og formidler metodikken videre.
Mer om hospiteringsperioden
Under hospiteringsperioden har du studiepermisjon med lønn. Du mottar da normal lønn fra din arbeidsgiver og opprettholder dine rettigheter hos arbeidsgiver. Stup gir din arbeidsgiver vikarstøtte, slik at redaksjonen kan hente inn en vikar eller kjøpe inn frilansstoff, i ditt studiefravær. Satsen for vikarstøtten er kr 10.603 pr. uke.
Søknad om hospiteringsplass må leveres i samarbeid med din leder. Det betyr at din redaktør må sende Stup en e-post, og bekrefte søknaden din.
Stups regler for ansiennitet og karantene gjelder for tildeling av hospitantplass.