Skip to main content

Beboere

Norsk Presseforbund

Norsk Presseforbund (NP) er paraplyorganisasjon for frie medier, herunder journalister, redaktører og utgivere, som følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. De viktigste områdene for NP er presseetikk, pressefrihet, åpenhet og innsyn. NP driver medienes selvdømmeordning Pressens Faglige Utvalg og Pressens Offentlighetsutvalg.

Se Norsk Presseforbunds egne nettsider.

Fagpressen

Fagpressen er presseorganisasjonen for fag- og dybdemedier.

Vi har hatt et medlemstall på opp mot 220 de siste årene og er i jevn vekst. Fagpressen forhandler felles fordelsavtaler på en rekke områder, driver kurs og rådgivning, og arbeider mediepolitisk i samarbeid med de andre presseorganisasjonene i Pressens hus.

Se Fagpressens egne nettsider.

Faktisk

Faktisk.no er en uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten.

Faktisk.no ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. Ved å gjennomgå grunnlaget til aktuelle påstander som påvirker vår oppfatning av virkeligheten, jobber vi for et faktabasert ordskifte og en konstruktiv samfunnsdebatt.

Se Faktisk.nos egne nettsider.

Institutt for Journalistikk

Institutt for Journalistikk (IJ) er medienes eget kurs- og kompetansesenter.

IJs formål er å bidra til å heve kvaliteten på norsk journalistikk gjennom kurs, rådgivning og arrangementer. Kursene holdes i Pressens Hus, internt i mediebedrifter og på studieturer i utlandet. IJ tilbyr også kurs utenfor mediebransjen, for eksempel skrivekurs.

Se Institutt for Journalistikks egne nettsider.

Landslaget for lokalaviser

Landslaget for lokalaviser (LLA) er interesseorganisasjonen for over 110 lokalaviser landet rundt.

Disse avisene styrker blant annet lokaldemokratiet og det lokale kulturlivet. Lokalavisene er også en nyttig og troverdig mediekanal for annonsørene. Lokalavisene er lim og lupe i nærmiljøet.

Se Landslaget for lokalavisers egne nettsider.

Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er mediebedriftenes bransje- og utgiverorganisasjon.

MBL skal bidra til å styrke og verne ytringsfriheten, pressefriheten og informasjonsfriheten som grunnleggende verdier i et demokratisk og åpent samfunn. MBL skal arbeide for gode og stabile betingelser som fremmer et mangfold av økonomisk sunne medier.

Se Mediebedriftenes Landsforenings egne nettsider.

Norsk Journalistlag

Norsk Journalistlag (NJ) er både en fagforening og mediepolitisk organisasjon.

Vi organiserer alle som arbeider med redaksjonelt innhold. NJ arbeider for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, så vel som for deres opphavsrettsinteresser. Våre medlemmer arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet, i samsvar med Vær Varsom-plakaten.

Se Norsk Journalistlags egne nettsider.

Norsk Lokalradioforbund
Logo formet som en rød, rundet N, Norsk Lokalradioforbund

Norsk Lokalradioforbund (NLR) er interesseorganisasjonen for lokalradiostasjoner i Norge. NLR organiserer over 130 små og store lokalradioer landet rundt. Våre medlemsstasjoner er av ulik størrelse og opererer både i det ideelle og det kommersielle landskapet. NLRs viktigste oppgave er å arbeide for gode og stabile rammebetingelser som sikrer en sterk, varig og lønnsom lokalradiobransje.  

Se Norsk Lokalradioforbunds egne nettsider 

Norsk Redaktørforening

Norsk Redaktørforening (NR) organiserer 750 redaktører i nyhets- og aktualitetsmedier.

Ytringsfrihet og gode rammevilkår for journalistikken er helt sentrale oppgaver. NR arbeider for at den enkelte redaktør skal kunne foreta frie, selvstendige og kompetente valg. Sammen med ni regionforeninger over hele landet, skaper vi de viktigste møteplassene for norske redaktører.

Se Norsk Redaktørforenings egne nettsider.

Nynorsk pressekontor

Nynorsk pressekontor (NPK) er ei sjølveigande stifting som har som si fremste oppgåve å produsere og distribuere stoff på nynorsk til norske medium. Mottoet vårt er «Meir på nynorsk til fleire». Årleg sender vi ut om lag 25.000 artiklar til eit førtitals faste kundar i ulike delar av landet. NPK er finansiert dels av støtte frå Kulturdepartementet, dels av eigne
kundeinntekter.

Se Nynorsk pressekontors egne nettsider.

NTB

NTB er et uavhengig nyhetsbyrå. Vi produserer og leverer nyheter, visuelt innhold, underholdning, kommunikasjonstjenester og teknologi. Hver dag leverer våre journalister og fotografer redaksjonelt innhold til nærmere 200 medier.

Med 400 millioner bilder, videoer og nyhetsgrafikker er vi Nordens største bildebyrå. Vi tilbyr også ulike språk- og kommunikasjonstjenester, som distribusjon av pressemeldinger, oppdragsfoto og skrivekurs.

Se NTBs egne nettsider: https://www.ntb.no
NTB Arkitekst

NTB Arkitekst er et språkkonsulentfirma og Norges ledende klarspråksaktør. Vi styrker skrivekompetanse gjennom kurs og veiledning, og vi skriver, oversetter og kvalitetssikrer tekster. I tillegg utvikler vi digitale skriveverktøy. NTB Arkitekst jobber tett med kunder i både offentlig og privat sektor.

InFlow Media

InFlow Media er den ledende leverandøren av programinformasjon og annen metadata til de nordiske TV- og videodistributørene sine lineære og ikke-lineære TV Everywhere-satsninger. Selskapet er også markedsledende leverandør av TV- og radioprogramoversikter til trykte medier i Norden

SKUP

Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som hovedoppgaver å arrangere konferanser om undersøkende journalistikk og dele ut priser for de beste journalistiske arbeidene innenfor feltet. SKUP skal legge til rette for deling av kompetanse og dokumentasjon av journalistisk metode og fremme internasjonalt engasjement og samarbeid om dette.

Se SKUPs egne nettsider.