Skip to main content

Retningslinjer for bruk av Pressens hus

Pressens hus er en arena for debatt om ytringsfrihet, pressefrihet og journalistikk. Vårt innhold skal komme hele mediebransjen og det norske samfunnet til gode. 

Frie ytringer, kunnskapsdeling, ettertanke, diskusjon og meningsutveksling er viktige elementer for å nå vår visjon: å styrke og verne om ytringsfriheten og den frie og uavhengige journalistikken. Dette er avgjørende elementer i et velfungerende demokrati.  

Pressens hus forbeholder seg retten til å utøve skjønn når vi avgjør hvem som skal stå på våre scener. 

Er du blitt utsatt for noe kritikkverdig på Pressens hus, kan du kontakte daglig leder, Guro Istad, som vil følge opp varselet. Send e-post til guro.istad@pressenshus.no