Skip to main content

Beredskap på Pressens hus

Ved alvorlige hendelser, brann og fare for liv og helse er det viktig at du raskt varsler nødetatene.
  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Gi beskjed om:

  • Hvem du er
  • Hva som har skjedd
  • Hvor det har skjedd
  • Skadeomfang

Alle beredskapssituasjoner skal deretter meldes til beredskapsleder, som videreformidler til Pressens hus beredskapsgruppe og relevante partnere. Beredskapsleder: Mai Simonsen, konstituert daglig leder Pressens hus. Tlf. 909 52 645

GENERELT VED BRANN

Ring 110 dersom du oppdager brann. Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige ansatte

  • Rednings- og slokkingsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring inntil politi/brannvesen kommer

Beredskapsleder: Mai Simonsen, konstituert daglig leder Pressens hus. Tlf. 909 52 645
Driftssjef: Geir Teigo, teknisk sjef sentrum. Tlf. 952 08 181

VED ANDRE ALVORLIGE HENDELSER
  • Ved personskade gis førstehjelp. Det er hjertestartere i alle etasjer hvis dette trengs.
  • Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi/lensmann

Beredskapsleder: Mai Simonsen, konstituert daglig leder Pressens hus. Tlf. 909 52 645
Driftssjef: Geir Teigo, teknisk sjef sentrum. Tlf. 952 08 181
Pressekontakt ved beredskapssituasjoner: Trine Ohrberg, Tlf.920 62 196