Samarbeid med Pressens hus

Pressens hus kan inngå samarbeid om egnede arrangementer og satsinger.   

Daglig leder beslutter om arrangementet passer inn i husets profil og tidsplan, og Pressens hus´ visjon om å styrke og verne journalistikken og pressefriheten.  

 • Inngår du et samarbeid med Pressens hus, vil vi stille avtalte lokaler og teknisk utstyr til rådighet som vårt bidrag til arrangementet.  
 • Pressens hus skal ha mulighet til å bidra i programmeringen og / eller godkjenne deltakere på scenen samt faglig innhold. 
 • Pressens hus skal fremkomme tydelig som medarrangør i all omtale av arrangementet.  

  Med mindre annet er avtalt, gjelder følgende:  

  • Ekstern samarbeidspart må rigge det avtalte lokalet, og sørge for at stoler og bord er på plass, både før og etter arrangementet. 
  • Ekstern samarbeidspart må ta kostnaden for eventuelt teknisk avvikling, eventuell innleid riggehjelp, vakthold og servering. 
  • Ekstern samarbeidspart skal bidra til markedsføring og sørge for at arrangementet spres til aktuelle målgrupper. 

   Ta kontakt med Guro Istad om du ønsker faglig samarbeid med Pressens hus.