Skip to main content
Sett gjennom innvandrernes øyne: Revurdering av journalistisk praksis for økt mangfold og inkludering

Sett gjennom innvandrernes øyne: Revurdering av journalistisk praksis for økt mangfold og inkludering

 • Dato og tid:
  30.mars 2023, 13:30-16:00
 • Hvor:
  Pressens hus
 • Pris:
  0
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  UiO, NTNU

Journalistikk kan informere, inspirere og samle. Men, den kan også bidra til et mer delt og polarisert samfunn.

Dette er den første av to workshoper som tar sikte på å samle journalister og utøvere i mediene med formål om å utvikle nye praktiske retningslinjer som skal bidra til mer bevissthet rundt mangfold og inkludering, spesielt når det gjelder håndtering av etniske minoriteter og innvandring.

Dettte er en del av forskningsprosjektet «Medieframstilling av innvandrere og dens påvirkning på integrering». Studien, som er finansiert av Medietilsynet, viste at norske mediers dekning av Covid-19 pandemien var diskriminerende mot innvandrere og hadde en negativ effekt på etniske minoriteters trivsel og følelse av tilhørighet.

Dette arrangementet tar opp følgende spørsmål:

 •      Hvilke praksiser og normer kan hjelpe journalister og medieorganisasjoner til å endre måten innvandrere, og generelt et bredere mangfold, representeres i norske medier?
 •       Hvordan kan vi sørge for at journalistikk bidrar til å støtte integrering i stedet for å skape ytterligere splittelse i samfunnet?
 •       Hvordan kan vi forklare diskriminerende dekning, gitt at det allerede eksisterer etiske retningslinjer for hvordan vi kan forhindre det, samt at nærmest enhver utøver i mediene på et personlig plan vil være enige i viktigheten av mangfold?
 •   Til tross for de beste intensjoner, hvilke underliggende faktorer kan sammenfalle slik at vi ender opp med å produsere diskriminerende og ekskluderende innhold?

Gjennom diskusjon og praktiske oppgaver basert på faktiske caser tatt fra dekningen av pandemien vil denne workshopen oppfordre deltagerne til å identifisere hvilke mediepraksiser, strukturelle begrensninger og hvilke trekk ved dekningen som kan bidra til fragmentering i det norske samfunnet.

Deltagernes innspill og bidrag vil danne grunnlaget for nye praktiske og oppdaterte retningslinjer for rapportering om mangfold. Disse skal presenteres på det andre arrangementet 26. april 2023, 13.30-16.00 på Pressens Hus.

 

Program 30. mars 2023 13.30-16.00

13.15-13.30 Registrering og kaffe

13.30-13.40 Velkommen og introduksjon

13.40-14.10 Funn fra studien «Medieframstilling av innvandrere og dens påvirkning på integrering»

14.10-14.50 Diskusjon og refleksjon i grupper rundt praktiske caser

14.50-15.00 Kaffepause og beinstrekk

15.00-16.00 Diskusjon i plenum, oppsummering og konklusjon

Workshopen ledes av Prof. Cristina Archetti (Professor i politisk kommunikasjon og journalistikk, UiO) og Dr. Banafsheh Ranji (Postdoktor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU).

Arbeidsspråk: Engelsk og norsk

Dette arrangementet er GRATIS, men krever at du registrerer deg her: https://nettskjema.no/a/315780 (innen 27. mars 2023).

Ta kontakt med cristina.archetti@media.uio eller banafsheh.ranji@ntnu.no ved eventuelle spørsmål.