Skip to main content

How to work globally on press freedom?

Da Amund Trellevik (Barents Press) møtte Nadezda Azhgikhina og Barbara Trionfi i Pressens hus, spurte vi hvordan vi best kan bidra til pressefrihet internasjonalt.

Norske medieorganisasjoner har lenge drevet med internasjonalt pressefrihetsarbeid og journalisters arbeidsvilkår under ulike regimer. Men hvilke tiltak hjelper? Hva er fellene? Hvordan opplever mottakerne våre hjelpetiltak?

Nadia Azhgikhina, er enken etter første redaktøren av Novaja Gazeta, som døde under mystiske omstendigheter i 2005. Hun leder PEN Moscow, er tidligere nestleder i Det russiske journalistforbundet og er nå valgt inn i den internasjonale PEN Imprisoned Writers Committee.

Barbara Trionfi er direktør for IPI-sekretariatet i Wien, og har lang erfaring innen internasjonalt arbeid med pressefrihet, ytringsfrihet og journalistsikkerhet.