Skip to main content
Excel-knep og metoder fra SKUP
Foto: Unsplash

Excel-knep og metoder fra SKUP

 • Dato og tid:
  5.– 6. september
 • Hvor:
  Pressens hus
 • Pris:
  6 900 kr*
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Institutt for Journalistikk

Kurset gir en innføring i metodene som er mest brukt i SKUP-sammenheng. Det er særlig fokus på å bruke regneark i kombinasjon med ulike metoder å hente og systematisere data. Kurset støtter seg på den nye Kokebok fra SKUP-kjøkkenet.

Første del gir et overblikk over hvordan ulike metoder er brukt i SKUP-sammenheng gjennom 1396 metoderapporter over 30 år. Gjennomgangen vil vise at man kan komme langt uten at man trenger å bruke for mye tid på å lære seg kompliserte verktøy. Delen avsluttes med diskusjon om deltakernes utgangspunkt og muligheter for graving i hverdagen.

Vi skal så bruke eksempler fra SKUP til å undersøke kommunalt ansatte, leverandører til kommunene og lokalt næringsliv i kombinasjon med data fra Brønnøysundregistrene og aksjeregisteret. Eksemplene brukes for å vise hvordan regneark og andre verktøy kan brukes for å systematisere innsamlingen. Funnene vil også for noen gi data til konkrete saker å jobbe videre med.

DU LÆRER:

1. Regneark

 • Fletting av masseutsending av innsynsbegjæringer ved å kombinere Word med e-postlister i Excel.
 • Grunnleggende bruk av regneark for bruk at organisering og deling av innsamlet data.
 • Hvordan regnearket bruker referanser og funksjoner. Styrker og svakheter med Excel og Google sheets.
 • Funksjoner for å gjøre oppslag (finn.rad/vlookup), dele opp eller kombinere tekster samt hvordan man kan låse referanser med bruk av «$»-tegnet
 • Pivottabeller

2. Proff Forvalt og data fra SSB

 • Hvordan finne, filtrere og bruke tall, gjerne i kombinasjon med pivottabell. En kort gjennomgang av sentrale begreper som brukes i regnskapene

3. Access og hvordan man kan koble sammen data som er for store for regneark.

KRAV TIL UTSTYR/PROGRAMMER:

Ta med egen laptop. Husk å ha alle tilganger og nyeste versjon av Excel/Google-Sheets tilgjengelig før kurset.

KURSAVGIFT:

Hvis du er medlem av eller kvalifisert til medlemskap i en norsk presseorganisasjon:
Kr 6 900,-
For andre deltakere:
Kr 9 400,-

PRAKTISK INFO:

Kurset holdes i Pressens hus i Oslo sentrum. Opphold dekkes av deltaker, Reise etter IJs regler for reisestøtte.

KURSLEDER:

Espen Sørmo Strømme har skrevet Kokebok fra SKUP-kjøkkenet som er en metodebok som tar utgangspunkt i en systematisk gjennomgang av de 1396 metoderapportene som er levert fra 1991 til 2020. Strømme jobber som høgskolelektor i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og er PhD-kandidat ved OsloMet. Han har holdt flere kurs innen journalistisk metode på SKUP-konferansene de siste fem årene.