Skip to main content

Ungdom, media og Ytringsfrihet

7. desember arrangerte Tenk og Pressens hus eventet “Ungdom, media og ytringsfrihet”. Her kan du se og høre hele sendingen. 

I salen satt 90 elever fra Elvebakken skole, på scenen var det gjester som løftet perspektivet både til ungdom, media og interesseorganisasjoner. Arrangementet ble også strømmet til skoler over hele landet. 

Gjennom en hel time hørte norske ungdommer hvordan VG jobber mot ungdom, hvordan Si ;D har skapt en debattplattform for unge, og Amnesty viste hvordan de skaper engasjement rundt de store spørsmålene.

Morten Hegseth Riiber brukte eksempler fra debatter han selv har engasjert seg i og oppmuntret ungdom til å delta i samfunnsdebatten. Journalistene Roman Anin og Miranda Patrucic, som er i Oslo i forbindelse med fredsprisutdelingen, fortalte om hvordan de kjemper for ytringsfriheten rundt omkring i verden. Roman Anin har tidligere jobbet i redaksjonen til Dimitrev Muratov som har vunnet fredsprisen i 2019.

Arrangementet ble ledet av Tina Scheen Kiese fra Tenk.