Skip to main content

Trettebergstuen gjestet et fullsatt Pressens hus:
– Den frie journalistikken er truet

Kulturminister, Anette Trettebergstuen

BESØKTE PRESSENS HUS: – Jeg ser frem til å jobbe for og sammen med dere. Døren min er åpen, og terskelen skal være lav for å ta kontakt med meg, sa kulturminister, Anette Trettebergstuen.

Tekst og foto: Ingrid Bjørndal Farestvedt

Det var god stemning da Norges nye kulturminister tok med seg ti rykende ferske millioner kroner i mediestøtte til Pressens hus torsdag.

For første gang som statsråd, møtte Anette Trettebergstuen mediebransjen på dag to av Norsk redaktørforenings høstmøte 2021.

– Dere er det siste vi tenker på før vi sovner, og det første vi tenker på når vi våkner, sa hun til redaktørene i salen med et smil om munnen.

Trettebergstuen innledet med å fortelle om det første av mange leserinnlegg hun hadde på trykk i Hamar Arbeiderblad som ung. Det handlet om behovet for å øke pressestøtten.

– Medievanene våre endrer seg. Det å ha tilgang til kvalitetssikret stoff og ha muligheten til å lese lokalavisen sin er en enorm verdi å ta vare på, sa Trettebergstuen.

Se opptak fra seansen her.

Den nye Ap-Sp-regjeringen legger frem sine forslag til endringer i statsbudsjett førstkommende mandag. Men foran Norges redaktører kunne Trettebergstuen allerede nå avsløre at lokalavisene får åtte millioner kroner i produksjonstilskudd.

I tillegg får Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) i Bergen to millioner kroner.

– Den frie journalistikken er truet fra mange hold. Selv om mye går bra, så har vi store utfordringer og mye å miste, sa medieministeren til salen.

– Hurdalsplattformen er ambisiøs i mediepolitikken.

Og ifølge Trettebergstuen er dette bare begynnelsen: Regjeringen har ambisjoner om å øke pressestøtten ytterligere. Hun understreket også at støtte til noen aktører ikke skal gå på bekostning av støtte til andre. 

Vil prioritere mediepolitikken

– Den frie journalistikken, og den frie redaktørstyrte pressen, representerer selve grunnplanken i demokratiet vårt. Uten dere, ikke noe demokrati. Ferdig snakka!

Det var klar tale fra Trettebergstuen – hun vil styrke mediene gjennom sin nye stilling.

– Mediepolitikken er blant områdene jeg vil bruke mest tid på som kulturminister.

Hun trakk også frem utfordringene fra de store tech-gigantene som noe hun vil adressere. Trettebergstuen mener store selskaper som Facebook og Google må reguleres, og takket Facebook-varsleren Frances Haugen for sine bidrag til debatten om hvordan algoritmene fungerer:

– Uten henne hadde vi visst veldig mye mindre. Det skal mer til enn pressestøtte for å stoppe gigantene, sa Trettebergstuen til salen.

Videre var den ferske statsråden tydelig på at hun er ydmyk i møte med redaktørene og mediebransjen for øvrig.

Irene Halvorsen fra Nationen og Hilde Eika Nesje fra Bø Blad.

OPTIMISTER: Kulturministeren ble utfordret av fire norske redaktører: Irene Halvorsen fra Nationen og Hilde Eika Nesje fra Bø Blad var blant dem. – Hun signaliserer en sterk vilje til å gjøre det som er politisk mulig, sier Halvorsen.

Foto: Ingrid Bjørndal Farestvedt

– Jeg ser frem til å jobbe for og sammen med dere. Døren min er åpen, og terskelen skal være lav for å ta kontakt med meg, sa hun.

Optimisme blant redaktørene 

Etter kun tre uker i statsrådstolen, ble kulturministeren utfordret på speeddating med fire norske redaktører: Eirik Haugen fra Østlands-Posten, Alexandra Beverfjord fra Dagbladet, Hilde Eika Nesje fra Bø Blad og Irene Halvorsen fra Nationen.

Etter debatten er Nesje og Halvorsen tydelig engasjerte og optimistiske:

– Overordnet vitner det om en kultur- og medieminister som er veldig opplest på bransjens utfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Hun signaliserer en sterk vilje til å gjøre det som er politisk mulig, sier Halvorsen, ansvarlig redaktør i Nationen.

Nesje, redaktør i Bø Blad, sier seg enig:

– Jeg opplever Trettebergstuen som lyttende og åpen for å ta til seg konkrete innspill. Det virker oppløftende.

– Alt i alt må vi være veldig fornøyde med signalene som kommer, legger Halvorsen til.

Videre påpeker Halvorsen at det har vært to dårlige år for demokrati og ytringsfrihet over hele verden:

– Den aller største forskjellen er kanskje synet på mediene som demokratiets infrastruktur. Mange har nok blitt overrasket over hvor svake institusjonene har sett ut til å være. Kultur- og medieministeren virker opplest på det, og hun ser betydningen av å ha sterke, frie, redaktørstyrte medier som et forsvarsverk i seg selv.

– Vi har sett hvor svakt vi balanserer på en linje i demokratiet. Det skal bare et lite puff til for å gå den ene eller andre veien. Derfor er det så viktig at politikerne bygger opp under den rike floraen av medier vi har i Norge, fortsetter Nesje.

  • Anette Trettebergstuen omgitt av folk i Pressens hus

Foto: Ingrid Bjørndal Farestvedt