Tag: Lyseblå

Slik får vi med oss unge lesarar!

Landslaget for lokalaviser (LLA) inviterer til fagdag om lokalavisene. I løpet av tre timar får du vite meir om unge lesarar. Lokalavisene får også gode råd og ein debatt om lokalavisene og stortingspolitikarar før årets val.

Del I: Slik får vi med oss unge lesarar!

På fagdagen legg LLA fram ei undersøking blant 20 til 40-åringar i alle kommunane som dekkes av ei LLA-avis. Vi får vite kva folk i denne aldersgruppa tenkjer om lokalavisene. Deretter blir det debatt om korleis avisene skal møte utfordringa frå lesarane.

Etter debatten kjem Gard Michalsen med gode råd til lokalavisene. Michalsen har sjølv jobba i lokalavis. I tillegg etablerte han i si tid Medier24 og har også jobba som redaktør i E24.

Del II: Den store haustjakta. Om forholdet mellom politikarar og lokalaviser før stortingsvalet

Mellom stortingsvala uttrykker mange lokalaviser frustrasjon over at det ikkje er så enkelt å få tak i rikspolitikarane, særleg partitoppane, men også ofte stortingsrepresentantar frå eige fylke. Før vala blir jakta snudd. Då er det stortingskandidatane som vil ha tak i journalistane for å bli intervjua!

På LLAs fagdag spør vi: Kva forventar stortingskandidatane av lokalavisene? Og kva forventar lokalavisene av stortingskandidatar og stortingsrepresentantar?

Fagdagen blir leia av LLAs generalsekretær Tomas Bruvik og pressepolitisk rådgjevar Rune Hetland (bildet). Øvrige gjester og debattantar blir presentert nærare arrangemengtsdato.

Oppdatert informasjon og lenke finn du her:

Fagdag frå Pressens hus

Fagdagen vert send direkte frå Pressens hus. Du får dermed heile programmet med deg digitalt.

Etikk når det smeller – og etterpå

Hvordan rapportere fra kriser og katastrofer samtidig som hensynet til ofre og pårørende ivaretas? Og hvordan ivaretar vi journalister som er på jobb når det smeller? Hva lærte vi av 22. juli og hvordan har utviklingen vært i etterkant?

Ti år etter 22. juli-terroren inviterer Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund til seminar fra nye lokaler i Pressens hus i Oslo.

Seminaret er digitalt og strømmes 4. juni kl 9.00 – 12.00. Du kan følge live-sendingen på pressenshus.no og på Pressens hus sine facebook-sider. Opptak vil være tilgjengelig i etterkant.

Svein Tore Bergestuen er møteleder.

Program:

09:00
DEL 1  Erfaringene fra medienes møte med Utøya-ungdommen

Samtale mellom Kamzy Gunaratnam, varaordføreren i Oslo som var AUF-er på Utøya 22. juli, Kadafi Zaman som dekket terrorhandlingene som journalist for TV 2 og Siri Thoresen, forskeren som ledet studien av hvordan ungdommen opplevde møtet med mediene etter 22. juli for Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS).

DEL 2  Medienes samfunnsoppdrag, innsatspersonellets rolle og hensynet til ofrene

Medienes oppgave er å informere befolkningen om hva som har skjedd og å ha et kritisk blikk på innsatsen som ytes av de som har som jobb å håndtere krisen. For overlevende, pårørende og innsatspersonell kan mediedekningen være en tilleggsbelastning. Markeringen av merkedager som den vi står overfor 22. juli kan bidra til retraumatisering av de rammede.

Hvordan skal mediene balansere hensynet til befolkningen, de som ble rammet og de som var på jobb for å hjelpe?

Deltakere: nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2, forskningsleder Grete Dyb ved NKVTS og tidligere journalist og beredskapsrådgiver i NHO, Lars Magne Hovtun.

DEL 3  Slik møter vi ofre og pårørende og slik håndterer vi selv å stå midt i krisen

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, presenterer utkast til en veileder for hva redaksjoner og journalister bør tenke på i møte med personer som er rammet av kriser eller katastrofer.

Trond Idås, rådgiver i Norsk Journalistlag, presenterer utkast til veileder for hvordan redaktører og journalister bør følge opp hverandre for å bearbeide sterke inntrykk etter denne typen hendelser.

Ytringsfrihet i mediene – innspillsmøte

Ytringsfrihetskommisjonen har hatt innspillsmøter med en rekke ulike grupper. Nå er turen kommet til mediebransjen. Kommisjonen, som ble nedsatt i februar 2020, skal innen 1. mars 2022 levere sin utredning om de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn.

Det blir et innspillsmøte der en rekke representanter fra mediene får anledning til å komme med innspill til kommisjonen. Hele kommisjonen vil delta på møtet som tilpasses de eksisterende smittevernreglene. Dersom det er anledning til dette, åpnes det for fysiske deltakere. Arrangementet vil uansett bli strømmet.

Her har Ytringsfrihetskommisjonen sitt første møte på nye Deichman Bjørvika. Kommisjonens leder Kjersti Løken Stavrum og Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V) står foran sammen med kommisjonen. Fra.v Nils Johan Hætta, Steinar Olsen, Bård Borch Michalsen, Mímir Kristjánsson, Shabana Rehman, Ragna Aarli, Anki Gerhardsen, Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe, Bente Kalsnes (hvit jakke), Jan Inge Sørbø, Vebjørn Selbekk, Sarah Zahid, Kjetil Rolnes og Adele Matheson Mestad. Foto: Vidar Ruud / NTB

Ytringsfrihetskommisjonen ledes av Kjersti Løken Stavrum, adm. direktør i Stiftelsen Tinius, som også vil lede møtet.

Les mer om kommisjonens mandat og medlemmene på ykom.no.

Mer informasjon om deltakere og møteplan kommer senere.

Deltakere: Ytringsfrihetskommisjonen og representanter fra mediene.

Speakers corner

På Pressens hus vil åpne scenen for mange ulike stemmer som kan dele, forklare, lære bort, utfordre, kritisere, rose og diskutere!

En fast dag i uken åpner vi Speakers corner på Torget, som er et åpent atrie rett innenfor hovedinngangen.

Speakers corner vil åpne når koronatiltakene tillater det. Følg med!

Har du noe på hjertet, eller har din organisasjon lyst å bidra til Speakers corner – ta gjerne kontakt på e-post eller med Siri Skaalmo på 93256338

Vi gleder oss til gode diskusjoner!