Skip to main content
START 61

START 61

 • Dato og tid:
  3 samlinger x 4 dager. Samling A: 23.-26. oktober Samling B: 4.-7. desember Samling C: 5.-8. februar
 • Hvor:
  Pressens hus, Skippergata 24, Oslo
 • Pris:
  Medlem av NJ og ansatt i en MBL-bedrift: Kr 6 000, – (Inkl. reiseutgifter og opphold) For andre deltakere: Kr 40 000, – (Ikke inkl. reiseutgifter og opphold)
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Institutt for journalistikk

Hvorfor ta dette kurset?

START-kurset gir grunnkunnskap i journalistikk til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Hovedtemaene er juss og etikk, kilder og metoder, sjangere og skriving, innsynsrettigheter og møteoffentlighet. Kurset har tre samlinger fordelt på fire dager hver i Oslo, med vekt på diskusjoner og praktiske øvelser. Før samlingene skal deltakerne gjennomføre nettkurs og besvare hjemmeoppgaver. Det legges vekt på diskusjoner, gruppearbeid og praktiske øvelser. Deltakerne tar i tilegg fem nettbaserte kurs og leverer fire hjemmeoppgaver.  Foreleserne har både lang praktisk erfaring og god teoretisk kunnskap.

Samlingene har følgende hovedtemaer:

Samling A: Journalistikkens samfunnsoppdrag, presseetikk og pressejuss

Samling B: Kildekritikk, offentlighet og research

Samling C: Tekst, intervjuer og video

 

Institutt for journalistikk har arrangert START siden 1993 på oppdrag fra presseorganisasjonene. Retten til startopplæring er avtalt i Journalistavtalen mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

 

Dette lærer du:

 • Grunnleggende presseetikk, pressejuss og kildekritikk.
 • Hva du har rett til innsyn i, og hvordan du får det.
 • Å søke i databaser, sosiale medier og det dype nettet.
 • Å skrive nyhetsartikler og andre journalistiske sjangre.
 • Intervjuteknikk, opptak og redigering av videoerMålet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.

Praktisk informasjon

Redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en MBL-bedrift som innbetaler til Opplysnings- og utviklingsfondet. Frilansere kan søke om støtte fra Fristup til deltakelse.

Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke oppfyller kriteriene overfor delta. Disse betaler full pris, og opptak skjer etter bestemte kriterier.

Kurset har plass til 12 personer og må godkjennes av din leder før opptak. Kurset holdes på svensk og norsk, og du må ha med egen pc.

START gjennomføres normalt to ganger i året, og søknader registreres fortløpende.

Alle deltagerne tar med egen laptop.  Reise og opphold som skal betales av IJ for medlemmer, bestilles også av IJ.

Kursleder

Trygve Aas Olsen

Kursleder og tidligere journalist

Bio:
Trygve Aas Olsen er fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og har tidligere jobbet i Dagbladet, Journalisten og Dagens Næringsliv. Han lærer deg å finne fakta. Aas Olsen holder kurs i research, økonomi, offentlighet og innsyn, skriving og ledelse. Han evaluerer produkter og gir råd ved produktutvikling.