Skip to main content
Sápmi i mediene: Vinner eller taper Sápmi terreng i offentligheten etter Sannhets- og forsoningskommisjonen?

Sápmi i mediene: Vinner eller taper Sápmi terreng i offentligheten etter Sannhets- og forsoningskommisjonen?

 • Dato og tid:
  13. mars kl. 16.00
 • Hvor:
  Pressens hus, Skippergata 24, Oslo
 • Pris:
  Gratis
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Mediehistorisk forening

Sápmi i mediene: Vinner eller taper Sápmi terreng i offentligheten etter Sannhets- og forsoningskommisjonen?

 

Aktuelle foredrag ved direktør Inga Marja Steinfjell (Samisk arkiv) og professor Eli Skogerbø (Universitetet i Oslo). Paneldebatt med politisk redaktør Berit Aalborg (Vårt Land), frittstående kommentator Harald Stanghelle, sjefsredaktør Mari Skurdal (Klassekampen) og kommentator Mona Solbakk (NRK Sápmi).

 

ONSDAG 13. MARS kl 1600-1800 i Pressens hus, Skippergata 24 i Oslo.

Hva tenker sentrale aktører i pressen om medienes oppgaver etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport? Og hvordan kan vi forstå Fosen-aksjonene i lys av sør-samisk mediehistorie? Vi inviterer til faglig seminar om Sápmi i mediene, med et historisk, et nåtidig og et fremtidig perspektiv.

Program:

Kl 1600: Foredrag

“Fra Elsa Laula til Fosen-aksjonene – sørsamisk mediehistorie og dagens offentlighet”, ved Inga Marja Steinfjell, direktør i Samisk arkiv, Arkivverket.

Aktivistene Elsa Laula og Daniel Mortenssons kamp for organisering viser at sørsamene historisk sett har en suksesshistorie på demokratibygging og selvbestemmelse i egne medier. Med dette som bakteppe belyser Steinfjell hvordan dagens sørsamiske offentlige samtale fungerer i det allsamiske medielandskapet, og trekker linjer frem til Fosen-aksjonene og relasjonene til majoritetsoffentligheten.

Kl 1700: Paneldebatt

Hva er medienes oppgave etter Sannhets- og forsoningskommisjonen? Hvordan oppfatter redaksjonene kommisjonens rapport, og blir den fulgt opp?

Innledning ved Eli Skogerbø, professor i medievitenskap ved UiO. Skogerbø har forsket på hvordan arbeidet til Sannhets-og forsoningskommisjonen har blitt representert i riksmediene og hvilken medieoppmerksomhet resultatet av arbeidet har fått etter at kommisjonens rapport ble offentliggjort.

Panel:

Berit Aalborg, politisk redaktør i Vårt Land.

Harald Stanghelle, frittstående kommentator. Tidligere politisk redaktør i Aftenposten og sjefsredaktør i Dagbladet.

Mari Skurdal, sjefsredaktør i Klassekampen.

Mona Solbakk, kommentator og tidligere direktør i NRK Sápmi.

Ordstyrer: Øystein Pedersen Dahlen, førstelektor Høyskolen Kristiania og redaktør av Mediehistorisk tidsskrift.

Seminaret er gratis og åpent for alle

Arrangør: Norsk Mediehistorisk Forening