Skip to main content
PFU-møte
Norsk Presseforbund

PFU-møte

 • Dato og tid:
  24. mai kl. 09 – 16
 • Hvor:
  Pressens hus, Punktum og Komma
 • Pris:
 • Åpent for:
 • Arrangør:
  Norsk Presseforbund

Pressens Faglige Utvalg (PFU) er en selvdømmeordning, opprettet av Norsk Presseforbund. Formålet er å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) møtes én gang i måneden, foruten juli.

PFU legger Vær Varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet.

Åpne møter

Møtene i PFU er åpne og det kan refereres og kringkastes fra disse.

Likevel er det ingen andre enn PFUs medlemmer og sekretariat som har talerett under møtet.

Tilhørere som ønsker å være til stede under åpent møte, skal gi sekretariatet beskjed om dette på forhånd. Sekretariatet kan i særlige tilfeller avvise besøkende.

Lukket møte

Klagere kan søke om anonym klagebehandling. Dette gjøres samtidig med innsending av klage. Hvis privatlivets fred eller noens personlige forhold skal beskyttes, eller det vil være særlig belastende for klageren eller tredjepart at saken er offentlig, kan dokumentene unntas offentlighet og saken anonymiseres. I slike saker kan også møtet lukkes.

Spørsmål om åpenhet avgjøres av Norsk Presseforbunds generalsekretær.

Dersom en klage skal behandles i lukket møte, kan klager og innklaget medium være til stede. Observatører kan også være til stede dersom klager tilslutter seg det.

Er du usikker på noe, ta kontakt på telefon 22 40 50 40 eller via pfu@presse.no