Skip to main content
MBLs mangfoldsundersøkelse
Foto: Mediebedriftenes Landsforening

MBLs mangfoldsundersøkelse

 • Dato og tid:
  22. juni kl 10.00
 • Hvor:
  Digitalt
 • Pris:
  Gratis
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Mediebedriftenes Landsforening

Tirsdag 22. juni presenterer MBL den ferske mangfoldsundersøkelsen. Undersøkelsen er delrapport 1 av undersøkelsen.  Den omfatter kjønnsbalanse, alder og flerkulturell bakgrunn og flerkulturell kompetanse. Undersøkelsen omfatter om lag 10.000 ansatte i norsk mediebransje, og er foretatt blant MBLs medlemsbedrifter og NRK. Mangfoldsundersøkelsen er en utvidelse av kjønnsbalanseundersøkelsen som ble gjort i 2019 og i 2020.

Fremleggingen av undersøkelsen vil sendes direkte 22. juni kl. 10.00.

Følg sendingen

OBS! Strømming av undersøkelsen er nå avsluttet.