Skip to main content
Intervjumetoden som faktisk fungerer – med Rachlew og Bergestuen
Foto: Institutt for Journalistikk

Intervjumetoden som faktisk fungerer – med Rachlew og Bergestuen

 • Dato og tid:
  3. – 4. november
 • Hvor:
  Pressens hus
 • Pris:
  9400 kr*
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Institutt for Journalistikk

Avhørsekspert Asbjørn Rachlew og rådgiver og profesjonell intervjuer Svein Tore Bergestuen lærer deg den åpne og undersøkende intervjumetodikken som har revolusjonert det moderne politiavhøret. Den forskningsbaserte metodikken investigating interviewing vil løfte svarene på dine journalistiske spørsmål til et nytt nivå. Uten å havne i konfrontasjonsfellen.

Kurset er en innføring i metoden som har snudd politiets avhør på hodet. Fra det konfronterende avhøret med lukkede spørsmål – til det utforskende og undersøkende intervjuet med åpne spørsmål. Forskningen viser at resultatene av denne intervjuteknikken er pålitelige svar på spørsmålene du stiller, mer informative svar, samtidig som metoden ivaretar intervjupersonens rettigheter.

Metoden er svært relevant for alle som stiller spørsmål – spesielt journalister!

Politimann og forsker Asbjørn Rachlew og rådgiver og forfatter Svein Tore Bergestuen, er to av forfatterne bak læreboka A Guide to the Professional Interview – A Research-based Interview Methodology for People Who Ask Questions, der denne intervjumetodikken beskrives for et internasjonalt publikum.

Kurset passer for alle som stiller spørsmål i sin jobb, og som tror innsikt i forskningsbasert intervjumetodikk kan være relevant for egen praksis. Intervjumetodikken passer like godt for skrivende journalister som lyd – og videojournalister.

DU LÆRER:

 • Metodikken og forskningen som ligger til grunn
 • Innføring i alle intervjuets faser, med vekt på journalistens hverdag:
  • Planlegging
  • Kontaktetablering
  • Fri Forklaring
  • Avslutning
  • Evaluering

SLIK ARBEIDER VI:

Kurset forgår over to dager som foredrag, med diskusjon og gruppeoppgaver underveis.

PRAKTISK INFO:

Opphold dekkes av deltaker, reise etter IJs regler for reisestøtte.

KURSAVGIFT:

Hvis du er medlem av eller kvalifisert til medlemskap i en norsk presseorganisasjon:
Kr 9 400,-
For andre deltakere:

Kr 11 400,-

Dette kurset er i regi av Institutt for Journalistikk. Alle påmeldinger gjøres på IJ.no.