Skip to main content

Tenk hjelper barn å skille falsk og ekte informasjon om krigen.  Også de trenger grunnleggende verktøy for å navigere i informasjonsstrømmen, sier Sølve Kuraas Karlsen. 

Det er ikke lett å vite hva som er ekte og hva som er manipulert. Spesielt ikke i krig. Derfor har Tenk laget en video rettet mot barn på mellomtrinnet om krigsfilmer på sosiale medier. 

– Denne videoen er lagt for barn fra 10-14 år. Vi ser at sterke bilder, filmer og budskap treffer barn, også på mellomtrinnet, sier leder i Tenk, Sølve Kuraas Karlsen. 

– Det er uvant å oppleve at en avatar i Roblox kommer til deg og snakker om at Russland er best. Sterke inntrykk formidles gjennom visuelle plattformer som TikTok og Snapchat. Da trenger også de yngste å få grunnleggende verktøy for å navigere i informasjonsstrømmen. I denne filmen snakker vi direkte til barna for å ta dem på alvor, fortsetter han.

Filmen kan også være et godt verktøy for voksne som vil bevisstgjøre barn om hvordan vi skiller sant og usant når nettet svømmer over av informasjon. 

– Vi har også laget vårt første undervisningsopplegg for mellomtrinnet rundt denne problematikken, slik at lærerne på mellomtrinnet kan jobbe med utfordringen i klasserommet.