Skip to main content

Speaker’s corner: Fake og fakta i krig

Hvordan jobber nyhetsmediene for å verifisere fakta i Russlands krig mot Ukraina?

Propaganda, statlige medier, faktasjekk og verifisering. Hvordan kan vi stole på at informasjonen vi får i krigssituasjonen er riktig?

I et frokostmøte 10. mars tok vi debatten i Pressens hus.

Faktisk, NTB og NRK fortalte om hvordan de jobber for å verifisere nyheter, bilder og videoer fra Russlands invasjon av og krig mot Ukraina.

– Det vi holder på med nå, er det vanskeligste vi gjør, sa Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB.

– Vi må være transparente. Situasjonen kan endre seg, men kildekritikken er den samme. Det grunnleggende spørsmålet vi må stille oss selv, er: Hvor kommer dette fra?

Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i Faktisk, fortalte om hvordan redaksjonen jobber for å faktasjekke nyhetene fra Ukraina.

– Når sterke følelser er i sving, svekkes dømmekraften. Bruk litt mer tid, pust ordentlig ut, og gjør noen Google-søk, sa Egeberg.

Espen Olsen Langfeldt er redaktør for Direkte i NRK Nyhetsdivisjonen. Han fortalte om NRKs verifiseringsrutiner, og kom med en klar oppfordring:

– Vær kritisk i hva du konsumerer. Det har aldri vært større behov for redaktørstyrte medier enn nå.

Se opptak av samtalen øverst i saken.