Skip to main content
Diskusjon om endringer i PFU

Diskusjon om endringer i PFU

 • Dato og tid:
  14. juni kl. 14:00
 • Hvor:
  Pressens hus, Ytring
 • Pris:
  0
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Norsk Redaktørforening

Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, innleder til diskusjon. Møtet ledes av Kenneth Andresen, ansvarlig redaktør i P4.

En del redaktører inviteres til å komme med innlegg, men møtet er åpent for alle som ønsker det. Meld deg på her.

I januar i år ble det kjent at sekretariatet til Pressens Faglige Utvalg (PFU) arbeidet med mulige kutt i type konklusjoner i utvalget. Målet er at systemet skal bli mer forståelig.

I dag opererer PFU med konklusjoner som løper fra «ikke brudd» via «ikke brudd etter samlet vurdering» og «kritikk» til «brudd på god presseskikk». Både kritikk og brudd regnes som fellelser.

I strategiplanen til Norsk Presseforbund heter det at forbundet bør vurdere å redusere antallet mulige utfall en PFU-sak kan få.

Diskusjonene i styret i Norsk Presseforbund i mars, i NR-styret i mai og andre utspill og uttalelser, tyder på at det er stor enighet om at «ikke brudd etter samlet vurdering» bør tas bort. I så fall er det snakk om to aktuelle alternativer som må diskuteres: Enten å gå fra dagens ordning til to alternativer; «brudd» eller «ikke brudd» på god presseskikk, eller å fortsette med tre alternativer, og i tillegg til «brudd» og «ikke brudd», beholde «kritikk» som en kategori som brukes om mindre alvorlige brudd på god presseskikk.

Det er også aktuelt å forenkle PFU-uttalelsene og gi dem en annen form enn i dag.

– Det er prisverdig at det legges opp til endringer som skal forenkle PFU-systemet og gjøre det mer forståelig. Temaet har vært drøftet både i styret i Norsk Presseforbund, i NR-styret og i en del andre sammenhenger. Men vi mener det er behov for en bredere debatt – ikke minst blant redaktørene – før viktige veivalg gjøres. Derfor inviterer vi til dette møtet som også blir tilgjengelig digitalt. Vi oppfordrer også våre regionforeninger til å ta opp temaet i sine respektive styrer, sier NRs generalsekretær Reidun Kjelling Nybø.

I vinter oppfordret NPs generalsekretær Elin Floberghagen til debatt om temaet. Les kommentar fra Journalisten-redaktør Roger Aarli-Grøndalen om temaet.

Endringer i PFU krever vedtektsendringer som må behandles av styret i Norsk Presseforbund. Saken vil bli diskutert på NP-styrets møte 17. juni, men endelig behandling skjer sannsynligvis ikke før i septembermøtet.