Skip to main content

Åpenhetsseminaret 2022

 • Dato og tid:
  27. september
 • Hvor:
  Ytring, Pressens hus
 • Pris:
  Gratis
 • Åpent for:
  Alle
 • Arrangør:
  Norsk Presseforbund

Opptatt av åpenhet og innsyn? Hold av tirsdag 27. september – da arrangerer Pressens offentlighetsutvalg det årlige åpenhetsseminaret.

09.00 – 09.05
Velkommen ved leder i Pressens offentlighetsutvalg Tron Strand
09.05 – 09.50
Åpenhet i krig
Etterretningstjenester og militære myndigheter fra ulike land har åpent delt informasjon om situasjonen i Ukraina og Russland, mer eller mindre jevnlig, siden før krigen brøt ut. E-tjenesten, mediene, forskere og politikere bedriver alle OSINT (Open Source Intelligence) – etterretning basert på åpne kilder. Hvordan har krigen i Ukraina påvirket og endret måten å jobbe på? Hvilke langsiktige følger får det? Og ikke minst; hvordan skille informasjon fra desinformasjon.
Med:
Sjef for etterretningstjenesten, Nils Andreas Stensønes
Journalist i Aftenposten, Per Anders Johansen
Direktør i Fredsforskningsinstituttet (PRIO), Henrik Urdal
Journalist i Dagbladets gravegruppe og deltaker i prosjektet Faktisk Verifiserbar, Silje Karine Førsund.
09.50 – 10.05
Ytringsfrihetskommisjonens tiltak for å styrke innsynsretten
Ytringsfrihetskommisjonen som avla sin rapport sommeren 2022 fastslår at tilgang til informasjon er vesentlig for ytringsfriheten. De foreslår 15 tiltak for å styrke innsynsretten, men går ikke inn for bøter for ulovlig hemmelighold. Hva har kommisjonen tenkt og hvilke følger kan forslagene få?
Med:
Leder av Ytringsfrihetskommisjonen, Kjersti Løken Stavrum
Tingrettsdommer og ekspert på innsynsrett, Jon Sverdrup Efjestad
10.05 – 10.20 PAUSE
10.20 – 10.50
Mindre åpenhet i norske kommuner?
På oppdrag fra regjeringen er analyseselskapet Oxford Research i gang med å undersøke møteoffentligheten i norske kommuner. Espen Leirset har i en doktorgradsavhandling tatt til orde for at åpenheten skal innskrenkes. Han skal også bistå i kartleggingen. Er møteoffentligheten i fare?
Med:
Sjefredaktør i Innherred, Espen Leirset
Journalist i Fredrikstad blad, Ellen Ophaug
Ordfører i Hvaler, Mona Vauger (Ap)
Kommunestyremedlem i Larvik, Kjetil Vold (H)
10.50 – 11.15
Åpenhetsbarometeret
Pressens offentlighetsutvalg og Kommunal rapport har igjen kåret landets mest åpne kommuner. Vi ser nærmere på resultatene.
11.15 – 11.50
Bedre tilgang til politiets etterforskningsdokumenter?
For journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr har tilgang til gamle straffesaksdokumenter vært avgjørende i det journalistiske arbeidet med bøkene “Drapene i Baneheia” og “Hvem drepte Birgitte Tengs?”. Begge sakene er nå gjenopptatt. Siden loven gir få rettigheter til politiets saksdokumenter har Jahr vært avhengig av å få dokumentene direkte fra kilder.
En utredning om dokumentinnsyn i straffesaker, som nettopp har vært på høring, foreslår flere lovendringer som vil bedre retten til innsyn. Disse har møtt sterk motstand fra flere hold. Hvorfor er motstanden så stor og risikerer vi at forslagene blir skrinlagt?
Med:
Redaktør i Rett24, Kjetil Kolsrud
Journalist og forfatter, Bjørn Olav Jahr
Leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas Statsadvokat, Oslo statsadvokatembeter, Monica Krag Pettersen
11.50 – 12.00
Utdeling av Pressens åpenhetspris – Flavius-prisen 2022
ved juryleder Anine Kierulf
Seminaret er gratis og åpent for alle og streames.
Programleder: Kjetil H. Dale (TV 2)
*Det tas forbehold om endringer i programmet og oppsatte tidspunkter.